PROGRAM AKCÍ

04. 02. 2018 18:00

POSVÁTNÉ KOMORY - Lučkovice

06. 04. 2018 17:00

Pronájem Chalupy - volné termíny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Včelařství :


 Milí přátelé,
 v jarní a letní sezóně se naplno věnujeme včelaření, které nám bylo vesmírem naděleno.

  Navazujeme na čtyřicetiletou činnost mého otce Jaroslava Havlína. Tohoto úkolu jsme se s velkou úctou a zodpovědností oba ujali a moc jsme si včelky zamilovali.
   Jarka a Tomáš
 
  Webové stránky o našem včelaření zde
  Něco o medu : zázračný MED.doc


Včely jsou malý zázrak...lidstvo by si z nich mohlo vzít příklad...
o včelách
(rozhovor na ČR2 ze dne 20.8.2013)


Prodej medu 2017 od našich pilných včeliček : 
 
            

            Luční květový                                130,- Kč
            Smíšený květový                            140,- Kč
            Pastovaný květový                         140,- Kč
            Lipový květový                              140,- Kč
            Akátový květový                            150,- Kč
            Lesní květový                                150,- Kč
           

Naše medy hravě, splnily všechny  požadavky a normy pro označení „med výborné kvality"  a získali jsme certifikáty pro označení ČESKÝ MED.

Pro získávání a zpracování medu vyšší kvality, odpovídajícímu fyzikálními a chemickými požadavky normě č. ČSV 1/1999 ČESKÝ MED, jsou předepsány tyto zásady:

* do medu se nesmí při prvním vytáčení v sezóně dostat v nadměrném množství zimní zpracované cukerné zásoby, popřípadě v průběhu celé sezóny zbytky z podněcování včelstev cukrem v bezsnůškovém období

* medné plásty se odebírají pouze s vyzrálým medem s obsahem vody pod 19 procent, tj. plásty u květových medů alespoň z jedné třetiny zavíčkované, u kterých při prudkém trhnutí nestříká sladina z nezavíčkovaných částí

* při zpracování (ztekucování) medu neohřívat med na teplotu vyšší než 50 °C a ne déle než 24 hodin

  Veškeré aktivity Českého svazu včelařů spojené s ochrannou známkou Český med sledují několik cílů:

- potlačování falešných a klamavých údajů o původu zboží
- poskytnutí informačního ukazatele spotřebiteli
- zabránění nekalé soutěže
- zamezení dovozů nekvalitních zahraničních medů s rezidui antibiotik a sulfonamidů či s původci pro včely nebezpečných chorob
- zamezení falšování medu průmyslově vyráběnými náhražkami (např. fruktózovými sirupy).


Certifikát kvality Medu  2017Vyšel o nás článek v Moderním včelaři č. 4 - podletí:
Pokud si ho chcete přečíst, najdete ho zde:
http://jarkaolzbutova.cz/vcelarstvi-havlin/