PROGRAM AKCÍ

04. 02. 2018 18:00

POSVÁTNÉ KOMORY - Lučkovice

06. 04. 2018 17:00

Pronájem Chalupy - volné termíny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONENESS KURZY :


Oneness Awakening - kurz probuzení:

   Na kurzu projdete hlubokou vnitřní očistou vašich bloků a seznámíte se s meditačními technikami pocházejícími z učení Sri Ammy a Bhagavana z Indie Oneness Univerzity. Během Mukti procesu budete zasvěceni do schopnosti předávat energii Dikša.

   Kurz „Oneness Awakening“ nebo li kurz „ probuzení do Jednoty "je 2-3 denní kurz vytvořen za účelem pomoci lidem dostat se z omezení a konstrukcí mysli. Když se ztotožňujeme s myslí – když naše prožitky filtrujeme na základě minulého podmiňování – ve skutečnosti nežijeme, ale pouze existujeme, pouze přežíváme. Když žijeme uvnitř konstrukcí mysli, ve skutečnosti nežijeme vůbec.

   Smyslem života je jednoduše žít – prožívat realitu tak jak je – a tento přirozený stav, kdy jsou naše smysly živé, srdce je otevřené, jsme v přímém kontaktu s Jednotou ve všem. Tímto kurzem vás bude Oneness trenér provázet různými druhy učení a procesů, které sám obdržel na trenérském kurzu v Indii a při vedení kurzu bude vycházet ze svých vlastních prožitků.

Součástí kurzu je zasvěcení do schopnosti předávání energie Dikša.    

 
Energie Dikša je určena pro každého, kdo chce na sobě pracovat, osvobozovat se od problémů a objevovat jednotu se sebou samým, s ostatními i s celým vesmírem. Zasvěcení přinese každému velký posun ve svém vývoji a možnost předávat tuto energii dál.

termín nejbližšího kurzuDeeksha 64 - Dikša 64 :

  Velmi silný proces nazývaný Deeksha 64, který mnohokrát znásobí sílu a prožitky a dikšadávající při něm můžou obdržet více Milosti. Proces Deeksha 64 je také určen pouze lidem zasvěceným do dikší a také jej může vést pouze Oneness trenér.

  Sri Bhagavan nazývá proces Deeksha 64 – „buldozérem“, protože tak silný tento proces pro je. Proces Deeksha 64 probíhají po celém světě dle instrukcí Sri Bhagavana a jsou prováděný stejným způsobem, a tak vytváří určitou neurologickou cestu v kolektivním vědomí, což podporuje globální probuzení.


 

Oneness Bhakti Yoga

  Indický proces " Oneness Bhakti Yoga " ( Bhakti znamená oddanost, Yoga znamená splynout, stát se jedním s Božstvím), který dal Sri Bhagavan k dispozici je dalším nástrojem, aby se dikšadávající mohli dostat velmi rychle do vyšších stavů vědomí.Je samostatný a nelze ho kombinovat s jinými kurzy a procesy.

  Oneness Bhakti Yoga je pouze pro dikšadávající. Každý, kdo by se ho chtěl účastnit, musí nejdřív absolvovat Oneness Awakening kurz.

 Tyto procesy mohou vést a pořádat pouze Oneness trenéři.

Oneness Arogya Deeksha - Dikša zdraví

   Dalším typem procesů, které dal Sri Bhagavan k dispozici, je silný proces „Oneness Arogya Deeksha“. Oneness Arogya Deeksha je proces určený pro zdraví, zaměřený na léčení těla. Arogya znamená zdraví. Je to velmi mocný proces, kde Božská přítomnost léčí tělesné neduhy.

  Oneness Arogya Deeksha je otevřen pro širokou veřejnost.

 Tyto procesy mohou vést a pořádat pouze Oneness trenéři.

Wealth Deeksha - Dikša bohatství


  dalším typem procesů, které dal Sri Bhagavan k dispozici je silný proces „Wealth Deeksha“ nebo-li Dikša Bohatství. Podle Ammy Bhagavana je vytváření bohatství ušlechtilým ůsilím, kterým musí projít každý. Je nejvyšší čas, abychom se my lidé osvobodili od všech mylných konceptů a mýtů, jak vést prosperující a bohatství plný život. Chudoba, bohatství a průměrnost začínají myšlenkou.

  Vy určujete, kam až chcete dosáhnout ve svém životě a je to naprosto v pořádku. Amma Bhagavan chtějí, abyste žili v hojnosti. V Univerzu je vše bohatstvím. Univerzum je připraveno vše dát, jediné, co musíte, je vzít si to. Tento kurz vám k tomu pomůže.

   Dikša Bohatství je pro širokou veřejnost.

Tyto procesy mohou vést a pořádat pouze Oneness trenéři.

zdroj : deeksha.cz

další články na českých stránkách, nebo na indických stránkách Oneness Univerzity