PROGRAM AKCÍ

04. 02. 2018 18:00

POSVÁTNÉ KOMORY - Lučkovice

06. 04. 2018 17:00

Pronájem Chalupy - volné termíny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAMORFNÍ TECHNIKA


je jedinečná technika pro uvolnění všech bloků získaných od okamžiku početí po porod.

Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůnu) je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky. Je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny. V průběhu devíti měsíců těhotenství se tvoří potenciál lidského života. Vše, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období včetně traumat a psychických stresů matky, vytváří bloky na toku přirozené základní síly člověka.

Tyto traumata se stávají základem „schémat, neboli programů“, která se pak v našem životě objevují, neustále nás ovlivňují a to nejen z hlediska zdravotního. Projevují se v našem celkovém přístupu k životním situacím. Nepřijetí těhotenství, existenční strachy, partnerské problémy, různé stresy nebo obavy matky z porodu, které dítě vnímá jako svoje  vlastní, jsou vtištěny do buněčné paměti. Tyto informace se podvědomě promítají do dalšího života a odrážejí se v praktickém životě na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.


Zakladatelem  této techniky je anglický neuropat a reflexolog Robert St. John, který dospěl na základě své praxe, že toto období se odráží na určitých částech nohou, rukou a hlavy. Poznatky dále rozvinul Gaston San Piere a dal této metodě název Metamorfní technika, jako metoda proměny, tzv. metamorfózy. (Skvělou metaforou je proměna housenky motýla přes zakuklení se v larvu a následné vylíhnutí krásného motýla)

Způsob aplikace Metamorfní techniky:


Metamorfní technika je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda, která jemně stimuluje hluboké změny. Postupně rozpouští bloky naší životní síly, která je vlastní každému z nás. Uzdravujícím zdrojem je životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.

V určitých částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období od početí až po moment narození Tyto body obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím.
  • POHYB (chodidla)
  • AKCE (ruce)
  • MYŠLENKA (hlava) 
METAMORFIKA SE APLIKUJE PROSTŘEDNICTVÍM JEMNÝCH DOTYKŮ NA REFLEXNÍCH ZÓNÁCH.

Je velmi příjemná, uvolňující. Ihned po aplikaci MT může ošetřovaný zaznamenat změny ve svých reakcích a svém způsobu bytí.   Zdrojem, který působí na celkové zlepšování stavu pacienta, je jeho vlastní základní vitální síla, která prostřednictvím doteků terapeuta aplikujícího MT rozpoutá energie, které byly zabrzděny v prenatálním období. To má za následek uvolňování hojivých procesů mysli, těla a ducha. Uvolňují se energie, které byly zablokovány během prenatálu a které pak rozpouští stará schéma a aktivují proces přirozené transformace, jež působí na všechny oblasti existence. Metamorfní pro získání zdraví, síly, pohody a plné využití vlastních schopností a tvořivosti;

METAMORFNÍ TECHNIKA PRACUJE S VROZENOU INTELIGENCÍ ŽIVOTNÍ SÍLY OŠETŘOVANÉHO
A SCHOPNOSTÍ REGENERACE KAŽDÉHO ORGANISMU.

Pro koho je Metamorfní technika vhodná?


Je vhodná pro každého, kdo cítí, že si nese jakékoliv stopy z tohoto období. (pocity, Informace z vyprávění, nechtěné děti, jiné pohlaví dítěte než bylo očekáváno, dvojčata, udržované těhotenství, těžko řešitelné a neustále se opakující životní situace, úmrtí v rodině v tomto období, nebo pokud máte v osobním horoskopu problematický 12.dům)  

Při prvním ošetření je vhodné zopakovat ošetření minimálně 4x, pro úplné uvolnění bloků, volba je však vždy na klientovi. Tato metoda nemá vedlejší účinky. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech či o současných či minulých nemocech. Energie sama si řídí celý proces.


Cena: 500,- Kč jedno ošetření v délce 1 hodiny