PROGRAM AKCÍ

04. 02. 2018 18:00

POSVÁTNÉ KOMORY - Lučkovice

06. 04. 2018 17:00

Pronájem Chalupy - volné termíny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditace

MEDITACE „ÓM“

Óm představuje prvotní zvuk stvoření, vycházející z prázdnoty. Zvuk slabiky Óm nám pomůže dostat se do stavu čistého bytí, ve kterém neběhají žádné myšlenky ani představy či pocity. Spojuje nás s naší podstatou, s námi samými, s celým vesmírem. Opakovaným zpíváním slabiky óm se v našem těle navibruje každá buňka našeho těla radostí, světlem a láskou.

Meditace Vipassána

Tato meditace zklidňuje mysl a učí nás umět přijímat a prožívat přicházející pocity až do konce, kdy odejdou a přicházejí nové.

Meditace „CHAKRA DHYANA“

Prastará meditace používaná v tibetských a indických klášterech k otevírání a harmonizaci čaker, našich energetických center a probouzení energie kundalini, mocné energie v nás, která je projevem naší léčivé i tvořivé síly. Propojuje celý energetický systém od první po sedmou čakru a spojuje nás s energií celého vesmíru a propojuje hmotu s duchovnem. Čistí, otevírá a aktivuje jednotlivé čakry.

Metoda na odstraňování starých pout s bývalými partnery.

Svatební obřad je velký slib a silný rituál, který je pro duši absolutně závazný pro celé jedno vtělení. Ať již se jedná o svatbu v kostele či na radnici. Ani v případě jakéhokoliv rozvodu duše neakceptuje rozdělení. Naváže – li vztah s někým dalším, žije jakoby v dvojím vztahu. Tyto duše to o sobě navzájem vědí a v podvědomí dochází k žárlivosti a bolesti, což se na vědomé rovině může projevit celou škálou problémů – od žárlivosti na rodiče, práci, partnery, kamarády, přes hádky a nesrovnalosti v názorech a mocenské boje, až po fyzické ublížení. Metoda vede k naprostému přerušení pout s bývalými partnery a tím významně zlepšuje ostatní partnerské vztahy.

Metoda na odstraňování starých pout s rodiči.

Mnoho chyb, které v životě děláme, je pouze opakování chyb našich rodičů. I v dospělosti nám stále v uších zní názory, zákazy, příkazy našich rodičů. A to i tehdy, když jsou vztahy láskyplné. Abychom byli milováni, posloucháme. Tak se můžeme cítit bezpečně, nikoliv šťastně. Jednáme tedy podle šablony, kterou nám připravili druzí - rodiče. Každý člověk je jedinečný, co je dobré pro jednoho, nemusí platit pro druhého. Tak jak se chovali rodiče k sobě v partnerském vztahu, jak přistupovali k práci, jaká měli přátelství, názory, atd., to vše jsou pro nás vzory. Také je často známo, že i například dědičné choroby mají co do činění právě s pouty, která nás váží k rodičům a prarodičům. Metoda „Jak zrušit stará pouta“ přináší možnost, jak zrušit negativní pouta s rodiči a stát se svobodnou bytostí. Vztahy s rodiči se pak stávají mnohem láskyplnějšími, zlepšují se. Také se výrazně mění vztahy s partnery a hlavně – naše chování v nich, které je svobodné. Můžeme žít svým životem a jít svojí vlastní cestou.

Meditace na urovnání vztahů

Náš život jsou samé vztahy. Ať už s matkou, otcem, prarodiči, přáteli, přírodou, národem, hmotnými věcmi a v neposlední řadě vztah sám k sobě. A jaké vztahy máme, takový je náš život. Nejdůležitější vztah pro nás je vztah s rodiči: Matka – problémy ve vztahu s matkou způsobují problémy ve vztazích s partnery, přáteli , rodinnou, dětmi. Otec – nevyřešený vztah s otcem se projeví v problémech s penězi, prací, kariérou. Tyto vztahy bychom si měli dát do pořádku. Meditace je pro urovnání vztahu s matkou, otcem, s naší rodinou a s přáteli.

Meditace na přijmutí božské přítomnosti

Bůh nás miluje, protože jsme jeho součástí. Nemůže se na nás za nic zlobit, má pro nás jen bezpodmínečnou lásku, prožívá vše, co prožíváme my. Jsme s Bohem spojeni, jen musíme navázat kontakt, abychom si to uvědomili. Přeje si, aby všichni žili v jednotě, aby každá buňka byla v jednotě s druhou, mohli jsme v sobě cítit lásku a jednotu s božstvím. Po nalezení kontaktu s naším vnitřním božstvím se už nikdy nebudeme cítit sami a opuštěni. Budeme mít v sobě krásný pocit hřejivé lásky. Meditace vede k nalezení, navázání a prohloubení našeho ztraceného kontaktu s božskou přítomností.

Tyto a další společné meditace – můžete prožít na našich akcích dle programu U Vodnářů